Edukacja w czasie pandemii

Szkoła w sytuacji (post) pandemii była głównym tematem konferencji, która odbyła się 30 listopada na UKSW.

 Jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego podjęliśmy się realizacji bardzo dużego i odpowiedzialnego programu w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. W ramach programu prowadzimy wiele różnorodnych działań takich jak badania naukowe, szkolenia oraz poradnictwo – powiedziała dr hab. Anna Fidelus, prorektor ds. studenckich i kształcenia, kierownik programu.

Podkreśliła ważną rolę w diagnozowaniu potrzeb lokalnych środowisk szkolnych przez ponad 60 Koordynatorów Wsparcia z całej Polski. – Dostarczają oni do nas systematycznie informacje, dzięki którym poszerzamy tematykę dostępnych na platformie szkoleń oraz materiałów edukacyjnych.

Aurelia Michałowska, mazowiecka kurator oświaty w Warszawie analizowała przebieg pandemii i jej wpływ na funkcjonowanie szkół i placówek z perspektywy organu nadzoru pedagogicznego.

 – Pandemia COVID-19 wywarła ogromny wpływ na różne sfery życia, w tym edukację. Instytucje odpowiedzialne za edukację wykazały ogromne zaangażowanie w realizację zadań w środowisku objętych kryzysem – powiedziała.

Podczas konferencji głos zabrało wielu ekspertów, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami oraz badaniami z obszaru edukacji. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. wsparcie rozwoju uczniów, organizacja pracy szkół w pandemii, konsekwencje nauki zdalnej.  

Wydarzenie skierowane  było do nauczycieli, pedagogów, specjalistów, dyrektorów i innych pracowników placówek oświatowych, studentów pedagogiki oraz wszystkich zainteresowanych wsparciem szkoły w pandemii. Słuchacze brali udział w wydarzeniu zarówno w trybie stacjonarnym, jak i online.

Konferencja zorganizowana została przez Wydział Nauk Pedagogicznych w ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego dla Uczniów i Nauczycieli finansowanego, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.