Konferencja „Szkoła w sytuacji (post)pandemii – możliwości szkoleń i poradnictwo”

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  zaprasza na konferencję naukową pt. „Szkoła w sytuacji (post)pandemii – możliwości szkoleń i poradnictwo”, organizowaną w ramach „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli” realizowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniu 30 listopada 2021 roku w Auli Schumana Auditorium Maximum na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3.  

Sytuacja związana z funkcjonowaniem szkół i uczelni w związku z pandemią COVID-19 w wielu z nas wyzwoliła nowe siły – do podjęcia wysokiej jakości oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych, jak również do uważnego obserwowania i poznawania zmienionej rzeczywistości. Motywem przewodnim konferencji będzie dyskusja nad organizacją pracy szkół i instytucji edukacyjnych w warunkach pandemii, wsparciem usług edukacyjnych i poradnictwa, podnoszeniem kompetencji zawodowych pracowników oświaty. Tematy wystąpień będą także oscylować wokół zagadnień kompetencji cyfrowych i psychospołecznych konsekwencji edukacji zdalnej. Konferencja adresowana jest do nauczycieli, pedagogów, specjalistów, dyrektorów i innych pracowników placówek oświatowych, zainteresowanych powyższą problematyką. 

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji.

Obrady konferencji będą prowadzone w trybie hybrydowym z wykorzystaniem nowych technologii poprzez streaming obrad konferencji w sieci. Osoby, które są zainteresowane stacjonarnym uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie tego formularza.

Link do transmisji online: https://uksw.webex.com/uksw-en/onstage/g.php?MTID=e47ef8fbcd8eb4d510783494522310ac4

Komitet Naukowy Konferencji:

Dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz. – przewodnicząca

Dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik prof. ucz. (UŁ)

Dr hab. Marzena Dycht, prof. ucz.

Dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz.

Dr hab. Piotr Plichta (UWr)

Komitet Organizacyjny:

Dr hab. Marzena Dycht prof. ucz.

Dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij

Mgr Ewelina Ligęza

Zespół merytoryczny projektu „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”:

Dr hab. Anna Fidelus prof. ucz. – prorektor UKSW

Ks. prof. dr hab. Andrzej Najda

Dr hab. Agnieszka Regulska prof. ucz.

Dr hab. Marzena Dychtprof. ucz.

Dr Martyna Czarnecka

Dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij

Dr Agnieszka Klimska

Dr Marcin Klimski

Dr Michał Paluch

Dr Żaneta Tempczyk-Nagórka

Mgr Ewelina Ligęza

Mgr Aneta Żmijewska

Kontakt do Organizatorów:

Mgr Ewelina Ligęza

e.ligeza@uksw.edu.pl