Nowe szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i dyrektorów

Wspomaganie rozwoju uczniów, rozpoznawanie trudnych zachowań, rozwiązywanie konfliktów – to tylko niektóre z nowości.  

W grudniu oferta szkoleń dla rodziców, nauczycieli, pedagogów, dyrektorów oraz specjalistów powiększyła się o następujące zagadnienia:

  • Indywidualne formy wsparcia ucznia z wyzwaniami rozwojowymi
  • Mediację jako sposób rozwiązywania konfliktów w szkole
  • Organizację wczesnego wspomagania rozwoju
  • Rozpoznawanie trudnych zachowań u uczniów
  • Budowanie relacji i komunikacja z uczniem ze spektrum autyzmu
  • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kontynuacja szkolenia z kompetencji głębokich

W odpowiedzi na duże zainteresowanie szkoleniem „Kompetencje głębokie – nowe umiejętności pedagogiczne” będzie ono kontynuowane. Dr Michał Paluch poprowadzi szkolenie dla chętnych 8, 13, 15, 20 oraz 22 grudnia.

Jak wziąć udział w szkoleniu?

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zarejestrować się na platformie oraz zapisać na wybrane szkolenie w dogodnym dla siebie terminie poprzez kalendarium lub za pośrednictwem strony głównej w przypisanej do siebie kategorii – uczeń/rodzic/nauczyciel/pedagog. Wszystkie szkolenia na platformie są bezpłatne i odbywają się w formie online. Prowadzą je wykwalifikowani trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z rodzicami i nauczycielami. Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu po ich odbyciu wraz z aktywnym uczestnictwem.

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Zachęcamy również uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów do korzystania z indywidualnych bezpłatnych konsultacji online w ramach poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, podczas którego można uzyskać wsparcie emocjonalne, pomoc w przezwyciężaniu codziennych trudności, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz w budowaniu w sobie kompetencji do bardziej skutecznego radzenia sobie.