Przedłużamy konkurs na nową wizję polskiej szkoły do 15 grudnia

Przedłużamy czas składania prac konkursowych w I edycji Konkursu „Tworzymy nową wizję polskiej szkoły” do 15 grudnia 2021 r.

Jeśli chcieliście wziąć udział w konkursie, ale czas na napisanie pracy wydawał Wam się zbyt krótki,  albo zbyt późno dowiedzieliście się o konkursie – to teraz macie kolejną szansę!

Zależy nam, by jak najwięcej osób: Uczniów, Rodziców, Nauczycieli, Specjalistów i  Dyrektorów mogło wziąć udział w ogólnopolskiej dyskusji na temat przyszłości polskiej szkoły. Zależy nam by usłyszeć Wasze trudności oraz pomysły rozwiązań, ponieważ szkoła to WY.

Prace konkursowe należy przesyłać do 15 grudnia 2021 r.  na adres: wizjaszkoly@uksw.edu.pl. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 grudnia 2021 r.

Nagrodą w konkursie jest publikacja prac laureatów w specjalnie przygotowywanej książce, promowanej w całym kraju.

Niech Twój głos usłyszą inni i niech się nim zainspirują!

Więcej informacji na stronie: https://pwpp.uksw.edu.pl/konkurs/