Rozstrzygnięcie konkursu „Tworzymy nową wizję polskiej szkoły”

Zakończyła się pierwsza edycja konkursu „Tworzymy Nową wizję polskiej szkoły”. Prezentujemy listę laureatów. Serdecznie wszystkim gratulujemy!

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w dyskusję na temat polskiej szkoły i podzieli się swoimi pomysłami, oczekiwaniami i potrzebami. Wpłynęły do nas prace uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów, dzięki czemu mogliśmy przyjrzeć się szkole z wielu różnych perspektyw.

Okazało się również – ku naszej wielkiej radości – że szkoły przyjazne uczniom, otwarte na ich oczekiwania i potrzeby oraz pełne życia nie są tylko kwestią „jutra”, ale obecne są już „dzisiaj”, rozwijają się, ale też stają się miejscem wszechstronnego rozwoju uczniów a także pracujących tam osób. Jest to możliwe dzięki pasji, sercu i wysiłkowi dyrektorów i nauczycieli!

Poniżej prezentujemy listę Laureatów Konkursu w różnych kategoriach. Postanowiliśmy zrezygnować z klasycznej w konkursach nomenklatury dotyczącej miejsc, ponieważ pragniemy odejść od charakterystycznych dla szkoły ocen, w świetle których ktoś jest lepszy, a ktoś gorszy.  Niech to będzie pierwszym krokiem do zmian w  myśleniu o szkole.

Laureaci I edycji Konkursu „Tworzymy nową wizję polskiej szkoły”

Uczeń / Uczennica szkoły podstawowej klasy 1-3

Emilia Andrzejewska ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

Uczeń / Uczennica szkoły podstawowej klasy 4-8

Rymkiewicz Jakub ze Szkoły Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie

Uczeń / Uczennica szkoły ponadpodstawowej

Oliwia Nowak z Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu

Rodzic/opiekun prawny

Chmielewska Anita z woj. zachodniopomorskiego

Nauczyciel/Nauczycielka szkoły ponadpodstawowej

Weronika Dutkiewicz z  I Liceum  Ogólnokształcącego im. Św. Barbary w Chodzieży

Nauczyciel/Nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Agata Draszkiewicz z Przedszkola Publicznego nr 51  w Szczecinie

Dyrektor / Dyrektorka szkoły podstawowej

Wylegała Małgorzata Szkoły Podstawowej im. Mistrzów Sportu w Sarbi

Dyrektor / Dyrektorka szkoły ponadpodstawowej

Dorota Pilna Niepubliczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące Cogito

Z treścią prac Laureatów będzie można zapoznać się monografii, która ukaże się w 2022 roku.

Korzystając z okazji życzymy Wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku, zachwytu nad codziennością i sprawczości w realizacji oczekiwań, nadziei i marzeń.

Organizatorzy Konkursu “Tworzymy nową wizję polskiej szkoły”