Szkolenia i wsparcie w nowym roku szkolnym

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2022/2023. Zapraszamy serdecznie do udziału w naszych szkoleniach. Oferujemy też szerokie spektrum pomocy i wsparcia dla rodziców, uczniów, nauczycieli i pedagogów. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Jak się zapisać? Przypominamy:

Ścieżka zapisu na szkolenie według kategorii:

  1. Użytkownik rejestruje się na Platformę (jeżeli jeszcze tego nie zrobił) w wybranej kategorii (rodzic, uczeń, nauczyciel, pedagog/specjalista).
  2. Użytkownik loguje się na platformę.
  3. Na stronie głównej Platformy Użytkownik wybiera kategorię wskazaną podczas rejestracji. 
  4. Użytkownik wchodzi w kafelek „chcę wziąć udział w szkoleniu…„.
  5. Przeglądu szkoleń można dokonać za pomocą kolejnych kategorii lub listy wszystkich szkoleń dostępnej pod kategoriami.
  6. Użytkownik wybiera interesujące go szkolenie, wchodząc w szczegóły (po prawej stronie od tytułu szkolenia).
  7. Użytkownik wybiera datę szkolenia i na nią klika (po prawej stronie w kalendarzu).

Uwaga: Niektóre szkolenia są prowadzone w kilku cyklach i dostępne różnymi datami. Jeśli w danym miesiącu nie wyświetla się data szkolenia należy przełączyć kalendarz na następny(-e) miesiąc(e) klikając małą strzałkę nad kalendarzem.

8. Użytkownik zapisuje się na szkolenie poprzez formularz, który wyświetli się po kliknięciu „zapisz się na szkolenie”.

Uwaga: ilość dostępnych miejsc wyświetla się dopiero po kliknięciu daty szkolenia. Przykład: zapis 5/10 oznacza, że jest 5 wolnych miejsc z 10 możliwych.

9. Użytkownik czeka na wiadomość mailową dzień przed zaplanowanym wydarzeniem z linkiem do spotkania.

Ścieżka zapisu na szkolenie według kalendarium:

  1. Użytkownik rejestruje się na Platformę (jeżeli jeszcze tego nie zrobił) w wybranej kategorii (rodzic, uczeń, nauczyciel, pedagog/specjalista).
  2. Użytkownik loguje się na platformę.
  3. Na górze strony głównej Platformy Użytkownik wybiera zakładkę Kalendarium.

Uwaga: W kalendarzu wydarzenia podzielone są na kategorie dedykowane konkretny grupom Użytkowników (rodzic, uczeń, nauczyciel, pedagog/specjalista) co jest zaznaczone różnymi kolorami zgodnie z kolorami kategorii użytkowników – legenda zamieszczona jest w kalendarium na górze strony).

Przykład: jeśli jakieś szkolenie jest umieszczone tylko w kolorze czerwonym oznacza, że jest ono dedykowane tylko dla uczniów i żadna inna grupa nie może się na nie zapisać. Jeśli szkolnie występuje w kilku kolorach, wtedy jest dostępne dla kilku grup odbiorców.Użytkownik wybiera interesujące go szkolenie klikając jego nazwę – należy wybierać tylko te szkolenia, które są oznaczone kolorem kategorii, do której się zapisaliśmy.

4. Użytkownik wybiera datę szkolenia i na nią klika (po prawej stronie w kalendarzu).

Uwaga: Niektóre szkolenia są prowadzone w kilku cyklach i dostępne różnymi datami. Jeśli w danym miesiącu nie wyświetla się data szkolenia należy przełączyć kalendarz na następny(-e) miesiąc(e) klikając małą strzałkę nad kalendarzem

5. Użytkownik zapisuje się na szkolenie poprzez formularz, który wyświetli się po kliknięciu „zapisz się na szkolenie”.

Uwaga: ilość dostępnych miejsc wyświetla się dopiero po kliknięciu na datę szkolenia. Przykład: zapis 5/10 oznacza, że jest 5 wolnych miejsc z 10 możliwych.

6. Użytkownik czeka na wiadomość mailową dzień przed zaplanowanym wydarzeniem z linkiem do spotkania.