Budowanie relacji i komunikacja z uczniem ze spektrum autyzmu

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak budować i wspierać relacje z uczniem ze spektrum autyzmu. Opowiem jakie potrzeby są dla niego szczególnie ważne oraz jakie komunikaty i zachowania mogą nas oddalać a jakie przybliżać w kontakcie z uczniem.  Podczas szkolenia poruszymy następujące kwestie:

– Krótka charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu

– Potrzeby uczniów ze spektrum autyzmu

– Bariery Komunikacyjne

– 4 kroki Skutecznej komunikacji

– Empatyczne słuchanie

– Sposoby rozwiązywania konfliktów

– Docenianie i wdzięczność

Szkolenie poprowadzi Rafał Staniszewski –

Psycholog, nauczyciel,  trener komunikacji empatycznej. Absolwent studiów podyplomowych Mediator wg NVC Marshalla B. Rosenberga.  Od 15 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi gdzie prowadzi mediacje oraz tworzy i prowadzi szkolenia, warsztaty oraz wykłady w obszarze rozwoju emocjonalnego, technik radzenia sobie ze stresem,  kompetencji psychospołecznych,  komunikacji empatycznej, rozwiązywania konfliktów oraz pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Zajmuje się wdrażaniem projektów związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, wsparciem osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,  profilaktyką i leczeniem uzależnień, konstruktywnym rozwiązywaniem konfliktów oraz  wzmacnianiem relacji międzyludzkich. Pracuje w dwóch szkołach podstawowych integracyjnych gdzie prowadzi zajęcia specjalistyczne głównie dla uczniów ze spektrum autyzmu,  współtworzy systemy dialogowe w oparciu o sprawiedliwość naprawczą, wdraża projekty mediacji rówieśniczych, przewodniczy zespołom d.s. rozwiązywania konfliktów oraz jest opiekunem samorządu uczniowskiego.  Prowadzi mediacje, facylitacje oraz moderuje dyskusje i debaty w istotnych  kwestiach społecznych.

Osoba prowadząca szkolenie
Rafał Staniszewski

psycholog, nauczyciel, trener komunikacji empatycznej

Czas trwania 10 godzin
Ilość dostępnych miejsc
Harmonogram