Budowanie relacji socjoterapeutycznej w codziennej pracy z uczniem z kłopotami emocjonalnymi i z nasilonymi problemami w funkcjonowaniu społecznym

Cele szkolenia:

–  pogłębienie umiejętności  kojenia uczniowskich emocji poprzez działania socjoterapeutyczne;

– wdrożenie się w widzeniu kłopotów uczniowskich poprzez diagnozowanie socjoterapeutyczne

– pogłębienie organizowania sytuacji psychokorekcyjnych podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych

BLOKI TEMATYCZNE:

I Moc uczniowskich emocji mocą nauczyciela, czyli jak ukoić trudne emocje podczas lekcji, bez szkody dla procesu edukacyjnego?

II Diagnoza socjoterapeutyczna – narzędzia pracy długofalowej z uczniem

III Budowanie adekwatnego poczucia wartości uczniów z nasilonymi problemami społecznymi i emocjonalnymi

IV Wyciszanie zachowań agresywnych dzięki technikom socjoterapeutycznym

V Współpraca z rodzicami uczniów z nasilonymi kłopotami emocjonalnymi i społecznymi

Przewidywane efekty:

– zdobycie umiejętności posługiwania się diagnozą socjoterapeutyczną w sytuacjach szkolnych

– pogłębienie umiejętności rozwiązywania konfliktów rozbijających procesy edukacyjne;

– doskonalenie współdziałania  nauczycieli z uczniami w sytuacjach trudnych emocjonalnie

– powiększenie zasobów budowania poczucia wartości uczniów z kłopotami emocjonalnymi i społecznymi

UWAGA: Szkolenie obejmuje 20 godzin rozłożonych na 3 dni:

26.11.2021 godz. 15.00-19.30

27.11.2021 godz. 10.00-15.25

11.12.2021 godz. 10.00-15.25

Wypełniając formularz zgłoszeniowy zapisuje się Pan/Pani na wszystkie 3 terminy!

Szkolenie poprowadzi Teresa Worobiej –  socjoterapeutka, współtwórczyni Akademii Socjoterapii – I i II stopnia;  trenerka warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego – nr licencji 312, wydanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, coach, mediatorka i superwizorka Grupy TROP.  Motto: każdy kryzys to szansa – ważne, by  wykorzystywać wszystkie możliwości przyczyniające się do jego rozwiązania.

Osoba prowadząca szkolenie
Teresa Worobiej

socjoterapeutka, współtwórczyni Akademii Socjoterapii

Czas trwania 20 godzin
Ilość dostępnych miejsc 8
Harmonogram