Problemy z widzeniem w dobie pandemii – wzrokowa profilaktyka anty-covidowa

Program szkolenia:

  1. Schorzenia wzroku i zaburzenia widzenia – jak wtedy widzimy?
  2. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne a pogarszający się wzrok (choroby globalne, długotrwały stres, praca przy komputerze, pandemia SARS-CoV-2)
  3. Skutki SARS-CoV-2 dla wzroku i nie tylko….
  4. Krótkowzroczność u dzieci a COVID-19
  5. Wzrokowa profilaktyka anty-covidowa – jak dbać o wzrok w czasie pandemii?

Szkolenie poprowadzi prof. UKSW dr hab. Marzena Dycht – pedagog specjalny (tyflopedagog), rehabilitant wzroku, profesor uczelni w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW. Autorka publikacji naukowych i artykułów polskich i zagranicznych z zakresu pedagogiki specjalnej i szczegółowej jej subdyscypliny – tyflopedagogiki. Zainteresowania naukowe:

  • edukacja, rehabilitacja wzroku, kompleksowe wsparcie dzieci niewidomych i słabowidzących
  • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z dysfunkcją wzroku – edukacja włączająca i specjalna
  • system punktowy Louisa Braille’a – zapis integralny i skrótowy, zagraniczne systemy
  • tożsamość współczesnej pedagogiki specjalnej.
Osoba prowadząca szkolenie
prof. UKSW dr hab. Marzena Dycht

pedagog specjalny, rehabilitant wzroku

Czas trwania 3 godzin
Ilość dostępnych miejsc 10
Harmonogram