Rezyliencja czyli wzmacnianie odporności psychicznej – najnowsze osiągnięcia neuronauki

Opis szkolenia:
Zapraszam na spotkanie warsztatowe, którego celem jest poznanie odpowiedzi na pytania:
Jak:
– Obniżać swój codzienny poziom stresu
– Wzmacniać swój układ nerwowy i odporność psychiczną za pomocą prostych, krótkich ćwiczeń
– Osiągać więcej spokoju/radości/elastyczności w życiu
– Świadomie wpływać na poprawę jakości swojego życia niezależnie od wydarzeń i sytuacji, w jakiej się znajdujesz
– Stawać się dużo bardziej swoim przyjacielem a dużo mniej swoim wrogiem

Szkolenie poprowadzi Magdalena Stankiewicz – Trener warsztatu grupowego, Pedagog Od kilkunastu lat związana z edukacją w placówkach publicznych i niepublicznych: w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkoleniach dla kadry oświatowej, w tym kierowniczej.
Wspieram rodziców i nauczycieli w wyzwaniach związanych z wychowywaniem i towarzyszeniem dzieciom w rozwoju i dorastaniu. Pracuję w oparciu o Porozumienie bez Przemocy, wiedzę z obszaru neuronauki i pozytywnej neuroplastyczności.
Specjalizuję się w pracy z umiejętnościami wychowawczymi, trudnymi emocjami, trudnościami komunikacyjnymi i wyzwaniami w zależnościach zawodowych.
Mam doświadczenie facylitowania procesu współpracy pomiędzy dyrektorem – zespołem nauczycieli – rodzicami – dziećmi.
Prowadzę indywidualne konsultacje dla rodziców i wychowawców, superwizuję zespoły wychowawcze.
Ukończyłam
studia magisterskie w zakresie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim,
studia podyplomowe:
– Studium Terapii i Treningu Grupowego UW;
– Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla Rosenberga (NVC) Collegium Civitas
– Train the Trainer Porozumienia bez Przemocy (NVC) – Collegium Civitas
Oraz wiele specjalistycznych szkoleń w zakresie m.in. Trudności wychowawczych, Rezyliencji, Pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, Treningu Zastępowania Agresji u dzieci, Profilaktyki wypalenia zawodowego, Dialogu Motywującego, Interwencji Kryzysowej, Pracy ze stresem.

Osoba prowadząca szkolenie
Magdalena Stankiewicz

Pedagog, Trener warsztatu grupowego

Czas trwania 6 godzin
Ilość dostępnych miejsc
Harmonogram