Wybrane metody aktywizujące w pracy z uczniami. Wsparcie nauczyciela w jego rozwoju zawodowym oraz w pracy z uczniami w oparciu o innowacyjne metody nauczania. Spotkanie o charakterze superwizyjnym

Program spotkania:

  1. Wzmacnianie aktywności własnej i motywacji ucznia.
  2. Dostosowanie metod i technik aktywizujących do indywidualnych potrzeb ucznió
  3. Wielozmysłowe gry i zabawy dydaktyczne – klucz do sukcesu każdego nauczyciela.
  4. Baza narzędzi do twórczej pracy z uczniami.

Celem spotkania jest przede wszystkim troska o dobro nauczyciela oraz wsparcie w jego codziennej pracy z uczniami.

Spotkanie będzie miało charakter superwizyjny i indywidualny, aby jak najbardziej pomóc nauczycielowi w jego potrzebach oraz w jego indywidualnym rozwoju. Stworzenie przestrzeni do refleksji podczas spotkania superwizyjnego ma pomóc nauczycielowi, aby w bezpiecznej atmosferze mógł przyjrzeć się swojemu rozwojowi zawodowemu, poszerzyć i wzbogacić swój warsztat pracy oraz doskonalić proces kształcenia w oparciu o nowe, innowacyjne metody nauczania.

Szkolenie poprowadzi Iwona Deptuła – magister nauk o rodzinie o specjalizacji pedagogika rodziny (studia ukończone na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego), absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek poradnictwo i pomoc psychologiczna), absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: edukacja wczesnoszkolna i reedukacja), nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem w pracy z uczniami oraz rodzicami. Ukończyła wiele dodatkowych szkoleń i kursów z dziedziny pedagogiki i psychologii. Nieustannie pogłębia swoją drogę rozwoju oraz poszerza swój warsztat pracy o nowe, innowacyjne metody działania.

Będąc stale aktywna zawodowo, jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, najbardziej zależy jej dobru dzieci, ich harmonijnym i indywidualnym rozwoju. Ważny jest dla niej ich dobrostan oraz w pełni integralny wzrost, który może wspierać nie tylko swoją wiedzą, ale także osobowością i doświadczeniem. Bardzo ceni sobie współpracę z rodzicami uczniów,  ponieważ tylko z ich pomocą osiągnięcie pełnego i harmonijnego rozwoju dziecka jest możliwe. Fascynują ją wszelkie oddziaływania wychowawcze na ucznia w formie pomocy indywidualnej, aby rozwój ten wspierać adekwatnie i proporcjonalnie do potrzeb wychowanka oraz świadomość możliwości wsparcia i pomocy całej rodzinie.

Osoba prowadząca szkolenie
Iwona Deptuła

magister nauk o rodzinie o specjalizacji pedagogika rodziny, nauczyciel

Czas trwania 2 godzin
Ilość dostępnych miejsc
Harmonogram