Czym jest komunikacja o nazwie „Porozumienie bez Przemocy (NVC)”?

Program szkolenia:

Chcemy wyrazić naszą niezgodę i złość, a nagle czujemy w sercu kilka strzał. Jak to się dzieje? Ileż razy chcąc powiedzieć to, co jest dla nas ważne dochodzi do kłótni? A co jeśli komunikat pełen agresji moglibyśmy zamienić na klucz do serca agresora, który okazuje się pragnącym zrozumienia? Porozumienie bez Przemocy,NVC,  Nonviolent communication, komunikacja empatyczna, komunikacja oparta o język serca to synonimy tego, co Marshall Rosenberg – twórca Porozumienia bez Przemocy nazwał jako postawę, w której przemoc ustępuje z naszych serc, a zamiast to rozkwita w nas wrodzone współczucie. Metoda ta pozwala wyrazić wszystko to, co jest dla nas ważne i jednocześnie zrobić to w sposób sprzyjający zrozumieniu nas przez rozmówcę. Tego właśnie chcemy – być usłyszani i zrozumiani. Skuteczni. Nieraz nie jesteśmy. Zwłaszcza wtedy, gdy chcemy, by dzieci w końcu zrobiły w końcu to, o co je prosimy. Ale jak to zrobić, by one chciały. Ot w tym cała sztuka! Sztuka języka serca tak rzadko spotykany w naszej kulturze…

Szkolenie poprowadzi Joanna Gnaś – mediator i trener komunikacji empatycznej. Pracuje z zespołami i z klientami indywidualnymi w obszarach: empatia, autentyczność, komunikacja intra i interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów. Wspiera firmy, organizacje pozarządowe, szkoły, rodziny, młodzież i dzieci w budowaniu komunikacji i rozwiązań wygrany-wygrany. Specjalizuje się w budowaniu relacji opartych na świadomości uczuć, potrzeb i wyborze. Pracuje w oparciu o metodę Porozumienia bez Przemocy.

Osoba prowadząca szkolenie
Joanna Gnaś

mediator, trener komunikacji empatycznej

Czas trwania 3 godzin
Ilość dostępnych miejsc
Harmonogram