Praca i komunikacja z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: uczeń wybitnie zdolny

Program szkolenia:

  1. Ustalenia terminologiczne w obrębie niepełnosprawności i innych zaburzeń rozwoju, przyczyny, statystyka demograficzna.
  2. Specyfika funkcjonowania ucznia ze SPE (w sferze: poznawczej, fizyczno-zdrowotnej, ruchowej, emocjonalnej, społecznej).
  3. Projektowanie działań edukacyjno-terapeutycznych (metody wsparcia, formy pomocy – organizowanie pracy dydaktycznej, ocenianie, forma uczestnictwa w zajęciach).
  4. Adaptacja otoczenia do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, ułatwiająca edukację i komunikację.
  5. Pomoce rehabilitacyjne i technologie wspomagające w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami.
  6. Savoir – vivre i efektywna komunikacja z uczniem ze SPE.
  7. Mity i stereotypy wobec osób z niepełnosprawnością i innymi zaburzeniami rozwoju.

Szkolenie poprowadzi prof. UKSW dr hab. Marzena Dycht – Pedagog specjalny, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki, profesor uczelni w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kształcenia kadr pedagogów specjalnych. Autorka publikacji naukowych, artykułów polskich i zagranicznych z pedagogiki specjalnej w perspektywie współczesnych przemian społeczno-kulturowych, w tym szczególnie w tyflopedagogice. Realizatorka projektów z zakresu edukacji włączającej. Wspiera środowisko lokalne w edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych ze specjalnymi potrzebami rozwoju.

Osoba prowadząca szkolenie
prof. UKSW dr hab. Marzena Dycht

Pedagog specjalny, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki

Czas trwania 4 godzin
Ilość dostępnych miejsc
Harmonogram