Lekcja pokoju w warunkach wojennych. Odpowiedź na potrzeby nauczycieli

Ze względu na nagły i narastający kryzys uchodźczy wywołany agresją zbrojną Rosji na Ukrainę, rozpoczynamy spotkania pt. „Lekcja pokoju w warunkach wojennych.” Po konsultacjach z koordynatorami Programu Wsparcia oraz innymi specjalistami, rozpoznaliśmy najistotniejsze problemy, z jakimi będą musieli zmierzyć się nauczyciele polskich szkół na terenie całego kraju. Celem spotkań jest możliwie szybka próba adaptacji klas, szkół i środowisk lokalnych do przyjęcia grup uczniów i nauczycieli zza wschodniej granicy. Organizację spotkań i ich program powierzono dr. Michałowi Paluchowi, którego mogli Państwo poznać podczas zajęć z rozwoju kompetencji głębokich.

– Niewątpliwie widoczna i odczuwalna pomoc naszych rodaków zasługuje na uznanie, ale przyjdzie moment, w którym otwarte dziś serca przestaną tętnić takim uniesieniem. Z jednej strony musimy się przygotować do pracy na rzecz integracji międzykulturowej, międzyreligijnej i egzystencjalnej, a z drugiej zapobiec zjawiskom występującym po konfliktach zbrojnych jak podwyższony poziom gniewu i potrzeba zemsty. Osobnym problemem są przy tym stosunki polsko-ukraińskie, które należy podjąć z nadzwyczajną delikatnością. A my przecież i w tych warunkach nadal jesteśmy wychowawcami – zaznacza dr Michał Paluch.

Spotkania odbywać się w każdy wtorek oraz środę od godziny 16:00 do 19:00, na platformie Programu Wsparcia po zarejestrowaniu się na konkretną datę. Aby to zrobić trzeba mieć założone konto na platformie, wejść w szkolenia w kalendarium oraz zapisać się na szkolenie w wybranym przez siebie terminie.

ZASADY UCZESTNICTWA:

  1. Do spotkania dopuszczone będą osoby, które stawią się na spotkaniu nie później niż o 16:05.
  2. Uczestników obowiązuje zasada używania kamer i mikrofonów ze wzglądu na interakcyjnych charakter rozmów.
  3. Spotkanie nie jest szkoleniem tylko spotkaniem wspierającym podmiotowość nauczycieli jak i prowadzących.
  4. W spotkaniu mogą brać udział inni domownicy (dzieci, małżonkowie, przyjaciele).