Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy muszę się zarejestrować na Platformie, aby skorzystać ze szkoleń lub poradnictwa?

Tak, rejestracje i logowanie są niezbędne do zapisu na szkolenie lub poradnictwo. Nie dotyczy to jedynie osób z Ukrainy, które chcą skorzystać z poradnictwa lub szkoleń w tym języku.

Czy poradnictwo i szkolenia są płatne?

Wszystkie formy pomocy udzielane na Platformie są bezpłatne -finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Jak zapisać się na szkolenie?

Przedstawiamy jak krok po kroku zapisać się na szkolenie w kalendarium.

Dowiedz sie więcej
Czy i gdzie mogę sprawdzić czy zapisałam/em się na szkolenie?

Każdy użytkownik po zalogowaniu się na platformę może sprawdzić swoją aktywność klikając w zakładkę „profil” po prawej stronie ekranu (przy słowie wyloguj).

Jak mam podpisać zgodę na udział dziecka w szkoleniu/poradnictwie/badaniu?

Niepełnoletni uczeń rejestrując się na platformę podaje mail Rodzica – na ten mail zostanie wysłany formularz zgód. Po jego podpisaniu i odesłaniu na adres rejestracjawsparcie@uksw.edu.pl administrator platformy zaznaczy gody na koncie dziecka a dziecko uzyska dostęp do funkcjonalności platformy, na którą rodzic wyraził zgodę.

Do kogo zwrócić się o wystawienie zaświadczenia po szkoleniu?

Aby otrzymać zaświadczenie trzeba zgłosić taką potrzebę trenerowi na koniec zajęć. Zaświadczenie zostanie wysłane mailowo.

Czy w ramach poradnictwa mogę skorzystać z diagnozy lub psychoterapii?

W ramach programu prowadzone jest poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Nie świadczymy psychoterapii ani nie prowadzimy diagnozy.

Czy mogę zapisać się do konkretnego specjalisty?

Tak, w formularzu zgłoszeniowym można wpisać chęć konsultacji u konkretnej osoby.

Ile razy mogę się spotkać ze specjalistą w ramach poradnictwa?

Jest to ustalane indywidualnie ze specjalistą świadczącym poradnictwo. Liczba spotkań zależy od złożoności problemu i czynionych postępów podczas pracy ze specjalistą.