Aktualności

Edukacja w czasie pandemii

Szkoła w sytuacji (post) pandemii była głównym tematem konferencji, która odbyła się 30 listopada na UKSW. –  Jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego podjęliśmy się realizacji bardzo dużego i odpowiedzialnego programu w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. W ramach programu prowadzimy wiele różnorodnych działań takich jak badania naukowe, szkolenia oraz poradnictwo – powiedziała…

Wyniki badań naukowych

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań przeprowadzonych przez Fundację Polskiej Akademii Nauki w ramach Programu. W ramach „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli” przeprowadzone zostały badania, które objęły dzieci i młodzież, rodziców, nauczycieli i pedagogów/psychologów szkolnych w obszarze diagnozowania zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Ankiety badawcze wypełniło niemal 120 000 respondentów, co przekłada się na wartość…

Przedłużamy konkurs na nową wizję polskiej szkoły do 15 grudnia

Przedłużamy czas składania prac konkursowych w I edycji Konkursu „Tworzymy nową wizję polskiej szkoły” do 15 grudnia 2021 r. Jeśli chcieliście wziąć udział w konkursie, ale czas na napisanie pracy wydawał Wam się zbyt krótki,  albo zbyt późno dowiedzieliście się o konkursie – to teraz macie kolejną szansę! Zależy nam, by jak najwięcej osób: Uczniów, Rodziców,…

Konferencja „Szkoła w sytuacji (post)pandemii – możliwości szkoleń i poradnictwo”

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  zaprasza na konferencję naukową pt. „Szkoła w sytuacji (post)pandemii – możliwości szkoleń i poradnictwo”, organizowaną w ramach „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli” realizowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniu 30 listopada 2021 roku w Auli Schumana Auditorium Maximum na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3.   Sytuacja związana z…

Nowa, bogatsza oferta szkoleniowa – ruszają zapisy na nowe szkolenia!

Szanowni Państwo! Informujemy, że pojawiła się nowa oferta szkoleniowa dla rodziców, nauczycieli oraz specjalistów.  W tym oraz w przyszłym tygodniu cały czas będą pojawiać się nowe propozycje szkoleń dla wszystkich wymienionych grup odbiorców. Tematy tych szkoleń będą koncertowały się wokół następujących zagadnień: Porozumienie Bez Przemocy w szkole i w domu – empatyczna komunikacja i rozwiązywanie sytuacji…

Konferencja „Rodzina i szkoła wobec pandemii COVID-19. Diagnoza sytuacji”

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na Konferencję Naukową pt. „Rodzina i szkoła wobec pandemii COVID-19. Diagnoza sytuacji”, która odbędzie się 26 października 2021 r. w Auditorium Maximum (budynek nr 21) w Auli Roberta Schumana ul. Wóycickiego 1/3, w Warszawie. W ramach konferencji podjęta zostanie refleksja nad wyzwaniami stojącymi przed rodziną i szkołą w związku…

Nowy cykl rozmów pedagoga ze specjalistami

Rozpoczynamy cykl rozmów pt. „Spotkanie pedagoga z … psychologiem, ekofilozofem, edukatorem rodzinnym i innymi specjalistami”. Poprowadzi go dr Michał Paluch – członek zespołu merytorycznego Programu. Seria skierowana jest do nauczycieli wychowawców, pedagogów, specjalistów, Koordynatorów Wsparcia i dyrektorów.  Osób, które wyznaczają nowe kierunki i perspektywy edukacyjne i określają strategię i wizję polskiej szkoły. W ramach cyklu…

Rozpoczynamy krajowy konkurs na nową wizję polskiej szkoły

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza uczniów, nauczycieli, rodziców, wychowawców, pedagogów, dyrektorów szkół i innych specjalistów związanych z edukacją szkolną do udziału w krajowym konkursie na nową wizję polskiej szkoły. Pandemia pokazała wszystkim, że szkoła może być elastyczna i zmieniać się w zależności od okoliczności. Sposobów na jej funkcjonowanie może być wiele – warto…

Konferencja „Przyszłość polskiej szkoły. Alert pedagogiczny”

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  zaprasza na konferencję naukową pt. „Przyszłość polskiej szkoły. Alert pedagogiczny”, która odbędzie się 29 września 2021 r. w Auli Schumana na kampusie UKSW na ul. Wóycickiego 1/3. Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.30 i będzie przebiegać w formie hybrydowej. Motywem przewodnim konferencji będzie dyskusja nad przyszłością polskiej edukacji, analiza…

Zakończyliśmy szkolenia dla Koordynatorów Wsparcia

W ramach „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli” zostali powołani, a następnie przeszkoleni Koordynatorzy Wsparcia. Do ich zadań należy dbanie o przepływ informacji do szkół i rodziców oraz monitorowanie właściwego przebiegu diagnoz i szkoleń w regionach. Koordynatorzy Wsparcia to pedagodzy oraz psycholodzy zatrudnieni w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz szkołach. Są odpowiedzialni za koordynowanie „Programu Wsparcia…