Spotkanie Koordynatorów Wsparcia

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe 7.11.2022, godzina 16:00. Będzie ono połączone z wykład Pana prof. dra hab. Marka Konopczyńskiego. Poruszany tytuł wykładu to: „Tożsamość Wychowawcy. Uwarunkowania, parametry, granice”.

ZAPRASZAMY