Zostaliśmy powołani do misji przygotowania i przeprowadzenia pilotażowych działań wspierających uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli szkół podstawowych i średnich w walce z negatywnymi skutkami pandemii.

Na co dzień pracujemy jako badacze i dydaktycy na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, współpracując z innymi wydziałami uczelni oraz organizacjami pozarządowymi i Instytutami badawczymi w całej Polsce.

Naszym głównym zadaniem jest zorganizowanie podstawowej formy wsparcia dla uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy poszukują informacji na temat dobrostanu psychicznego po pandemii. Równocześnie przygotowujemy materiały do pobrania, jak i oglądania, które mogą przydać się w planowaniu polityki edukacyjnej bardziej przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Przygotowujemy również konferencje i publikacje naukowe, związane z prowadzonymi badaniami (ilościowymi i jakościowymi) na temat skutków pandemii. Jednocześnie organizujemy ogólnopolski konkurs otwarty dla wszystkich uczestników procesu kształcenia, na nową wizję polskiej szkoły. 

Kierownikiem programu jest prof. dr hab. Anna Fidelus, uznany ekspert w dziedzinie pedagogiki, a w szczególności resocjalizacji i adaptacji, prorektor UKSW. Pani Kierownik utrzymuje stały kontakt z 16 Koordynatorami Wsparcia Projektu, przypadającymi na każde województwo.

Kontakt do nas: wsparcie@uksw.edu.pl