Zostaliśmy powołani do misji przygotowania i przeprowadzenia pilotażowych działań wspierających uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli szkół podstawowych i średnich w walce z negatywnymi skutkami pandemii.

Na co dzień pracujemy jako badacze i dydaktycy na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, współpracując z innymi wydziałami uczelni oraz organizacjami pozarządowymi i Instytutami badawczymi w całej Polsce.

Naszym głównym zadaniem jest zorganizowanie podstawowej formy wsparcia dla uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy poszukują informacji na temat dobrostanu psychicznego po pandemii. Równocześnie przygotowujemy materiały do pobrania, jak i oglądania, które mogą przydać się w planowaniu polityki edukacyjnej bardziej przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Przygotowujemy również konferencje i publikacje naukowe, związane z prowadzonymi badaniami (ilościowymi i jakościowymi) na temat skutków pandemii. Jednocześnie organizujemy ogólnopolski konkurs otwarty dla wszystkich uczestników procesu kształcenia, na nową wizję polskiej szkoły. 

Kierownikiem programu jest prof. dr hab. Anna Fidelus, uznany ekspert w dziedzinie pedagogiki, a w szczególności resocjalizacji i adaptacji, prorektor UKSW. Pani Kierownik utrzymuje stały kontakt z 16 Koordynatorami Wsparcia Projektu, przypadającymi na każde województwo.

Kontakt

email: wsparcie@uksw.edu.pl

tel. 22 569 68 60 (od pon. do pt. w godz. 9-17)

Наша місія –  розробка і проведення пілотних заходів для підтримки учнів та їхніх батьків, а також вчителів початкових і середніх шкіл у боротьбі з негативними наслідками пандемії.

Щодня ми працюємо як науковці та викладачі на факультеті педагогічних наук Університету кардинала Стефана Вишинського у Варшаві, співпрацюючи з іншими кафедрами університету, а також з недержавними організаціями та науково-дослідними інститутами по всій Польщі.

Наше головне завдання – організувати базову форму підтримки учнів, вчителів та батьків, які шукають інформацію щодо психологічного самопочуття після пандемії. Водночас ми готуємо матеріали для скачування та перегляду, які можуть стати в нагоді при плануванні освітньої політики, більш дружньої до учнів, вчителів та батьків.

Також ми готуємо конференції та наукові публікації, пов’язані з проведеними дослідженнями (кількісними та якісними) щодо наслідків пандемії. Водночас ми організовуємо загальнонаціональний конкурс, відкритий для всіх учасників навчального процесу, що стосується нового бачення польської школи.

Керівник програми –  професор, доктор наук Анна Фіделус, визнаний експерт у галузі педагогіки, зокрема соціальної реабілітації та адаптації, проректор Університету кардинала Стефана Вишинського у Варшаві. Керівник підтримує постійний контакт з 16 координаторами проекту у кожному воєводстві.

Наша контактна електронна адреса: pomoc@uksw.edu.pl