Polityka prywatności oraz plików cookie

Niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności informujemy o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych na naszej stronie internetowej zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: RODO, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dalej jako: UKSW) z siedzibą w Warszawie (01-815), przy ul. Dewajtis 5. UKSW decyduje o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych (jak Państwa dane będą wykorzystywane).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w UKSW: Inspektor ochrony danych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa; adres email: iod@uksw.edu.pl, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora Pana/-ni danych osobowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/-ni danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu, tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, jest dobrowolna, jednak odmowa jej wyrażenia powoduje brak możliwości wysłania Panu/-ni potwierdzenia: rejestracji do korzystania z platformy, zapisu na szkolenie, zapisu na dyżur specjalisty oraz odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu.
 4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w związku z rejestracją na platformę i korzystania z jej funkcjonalności, zapisu na szkolenie, zapisu na dyżur specjalisty oraz w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu.
 5. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny, wynikający z odpowiednich przepisów prawa i umożliwiający realizację celu, o którym mowa w ust.3 lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych – w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. Zgody na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres: rejestracjawsparcie@uksw.edu.pl
 6. Dostęp do danych osobowych użytkownika posiadają wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie. Dane mogą zostać przekazane podmiotom wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa – przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, lecz tylko w celu i zakresie wymaganym dla realizacji ww. celów (w tym: m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Podmioty te, przetwarzają dane wyłącznie według dyrektyw przekazanych przez Administratora. Dane Użytkownika nie są przekazywane do krajów trzecich. Pana/-ni dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, zawartych umów.
 7. Panu/-ni przysługują następujące prawa: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych; prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, gdy nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
 8. W zakresie, w jakim Pana/-ni dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pan/-ni prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. Wszelkie zmiany polityki prywatności są wprowadzane na niniejszej stronie.

Zasady korzystania z serwisu

 1. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dalej Uniwersytet) na swoich stronach internetowych wykorzystuje pliki cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z naszego serwisu osobom niezarejestrowanym oraz zarejestrowanym (np. do zapamiętywania preferencji i ustawień na stronach, czy do przechowywania danych w sesji po zalogowaniu), do zbierania anonimowych danych w celu tworzenia statystyk oraz do celów marketingowych, m.in. takich jak emisja reklam. Jeśli nie blokujesz plików cookies w swojej przeglądarce, to zgadzasz się na zapisanie ich w pamięci Twojego urządzenia, z którego odwiedzasz nasz serwis oraz dostęp do nich i ich użycie przez Usługodawcę. Możesz także nie wyrazić zgody na powyższe zmieniając ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies. Więcej informacji poniżej w części „Polityka cookies”.
 2. Rejestracja na stronach serwisów Usługodawcy jest bezpłatna i wiąże się jedynie z posiadaniem działającego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników podczas rejestracji lub za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych.
 4. Dane użytkowników nie są bez ich zgody ujawniane żadnej stronie trzeciej. Uniwersytet  zastrzega, że dane użytkownika podejrzanego o popełnienie przestępstwa mogą zostać udostępnione odpowiednim organom państwowym wyłącznie, gdy przedstawią one odpowiedni nakaz sądu polskiego, zgodny z obowiązującym w Polsce prawem.
 5. Powyższe zasady obowiązują do odwołania.
 6. W przypadku uwag, sugestii lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Polityka cookies

 1. Serwisy Usługodawcy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  z siedzibą w Warszawie, ul. Dewajtis 5.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.