Śmierć rodzica na wojnie

Stojące przed nami wyzwania tanatopedagogiczne nie pozwalają pominąć najtrudniejszego tematu, z jakim przyjdzie się zmierzyć niektórym polskim nauczycielom. Mamy nadzieję, że sytuacje takie będą niezwykle rzadkie, ale nie możemy ukrywać faktu, że na trwającej wojnie giną rodzice (najczęściej ojcowie, bracie, dziadkowie) uczniów uczęszczających do polskich szkół.

Jak się przygotować do podjęcia trudnego zagadnienia, jak reagować w takiej sytuacji w przestrzeni szkoły, jak komunikować zaistniałą sytuację innym uczniom? To tylko część pytań na jakie starają się odpowiedzieć: Aleksander Tereszczenko, psycholog rodzinny z Ukrainy i dr Michał Paluch, pedagog. Spotkania te organizowane są WYŁĄCZNIE na indywidualne zamówienie dyrektora placówki, po wspólnym ustaleniu terminu i zakresu tematyki z prowadzącymi.

Dr Michał Paluch, m.paluch@uksw.edu.pl (proszę w korespondencji zostawić numer telefonu i wówczas niezwłocznie oddzwonimy)