Uczniowie z Ukrainy. Jak reagować na ich najtrudniejsze przeżycia?

W odpowiedzi na aktualne wyzwania i potrzeby zgłaszane przez nauczycieli uruchamiamy specjalne szkolenie, które pomoże odpowiednio zareagować na trudne (w tym ekstremalne) przeżycia ukraińskich uczniów.

W każdą środę od 16:00 do 19:00 zapraszamy na szkolenie „Jak się zachować, kiedy na wojnie ginie rodzic ukraińskiego ucznia?” prowadzone przez polskiego pedagoga oraz ukraińskiego psychologa. Skierowane jest do nauczycieli i wychowawców, którzy mogą doświadczyć sytuacji, odbierającej osobie dorosłej mowę. Zaprezentowane zostaną trzy perspektywy percepcji i recepcji tej trudnej sytuacji: ucznia, jego rówieśników oraz nauczyciela. 

Podczas szkolenia zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

  • przygotowanie się do reakcji na graniczne sytuacje lękowe,
  • wyzwalanie momentów podwyższonej troskliwości,
  • reagowanie na zachowania obronne uczestników traumatycznego wydarzenia,
  • rytuały i kody kulturowe równoważące ekstremalny stres.

Podczas szkolenia omówione zostanie także: inicjowanie oddziałów reagowanie na sytuacje konfliktogenne w środowisku szkolnych i lokalnym, inicjatywy własne i innowacje pedagogiczne oraz wychowawcze credo dla szkół przyjmujących uchodźców.

Zapisy na szkolenie odbywają się tak jak w przypadku innych szkoleń poprzez kalendarium lub sekcję „Chcę wziąć udział w szkoleniu” po wejściu w daną kategorię np. „Jestem nauczycielem-wychowawcą”.

Poradnictwo dla osób, które przyjęły rodzinę uchodźców

Z myślą o nauczycielach, rodzicach oraz uczniach, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców wojennych z Ukrainy, zaplanowaliśmy specjalny dyżur psychologa z Ukrainy. Dzięki temu, osoby te, będą mogły rozwiązać bieżące, codzienne wyzwania. Podczas konsultacji będzie można dowiedzieć się m.in.:

  • jak reagować na trudne sytuacje domowe wynikające z nadmiaru codziennych napięć,
  • jak reagować na współdzielenie granicznych stresorów (lęk przed śmiercią, kalectwem, sieroctwem, bezdomnością) i mechanizmy obronne,
  • jak zaplanować krótko i długoterminową współegzystencję pod jednym dachem,
  • jak poznać i respektować wzajemne kody kulturowe redukujące napięcia.

Szczegółowe terminy dyżuru podamy wkrótce.