Więcej dyżurów psychologów

W odpowiedzi na potrzeby użytkowników zwiększamy dyżury psychologów na naszej platformie. Wsparcie ma charakter indywidualnych spotkań online.

Wsparcia udziela ponad 20 różnych specjalistów (psychologów, pedagogów i psychoterapeutów), którzy mają wieloletnie, bogate doświadczenie w pracy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i psychoterapeutycznej. Wielokrotnie ściśle współpracują z sektorem edukacji, co pozwala na dogłębne poznanie trudności, potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli.

Co ważne, pomoc psychologiczna udzielana jest nie tylko w języku polskim, ale i ukraińskim.

Doradztwo psychologiczno-pedagogiczne obejmuje obejmuje m.in.:

  • pomoc psychologiczną w sytuacji depresji, kryzysu, trudnych doświadczeń życiowych i wyzwań codzienności, zaburzeń osobowości, problemów z poczuciem własnej wartości, w napadach lęku i paniki, z doświadczeniem traumy,
  • rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą (problemy z nauką, zachowaniami agresywnymi, stawianiem i utrzymywaniem granic, poprawa komunikacji dorosły-dziecko i dorosły-nastolatek itp.),
  • pracę z zespołem klasowym i rozwiązywanie konfliktów, budowanie relacji interpersonalnych,
  • radzenie sobie z przewlekłym stresem oraz trudnymi emocjami,
  • pracę z uzależnieniami i współuzależnieniem, w tym uzależnienia behawioralne m.in. od komputera i telefonu,
  • wsparcie edukacyjno-wychowawcze dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ich rodziców i nauczycieli,
  • wsparcie dydaktyczno-metodyczne dla nauczycieli przedmiotowych.

Aby skorzystać z indywidualnych konsultacji niezbędne jest założenia konta na naszej platformie, kliknięcie w daną kategorię np. uczeń lub rodzic, a następnie wejście w sekcje „potrzebuję wsparcia specjalisty” i wypełnić formularz.