Formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dziecka z niepełnosprawnością na podstawie orzeczenia

Program szkolenia:

– procedura przyjęcia orzeczenia przez szkołę,

– omówienie form wsparcia ucznia przez szkołę zgodnie z orzeczeniem wydanym przez publiczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym specjalistyczne,

– usystematyzowanie wiedzy w obszarze różnic między rewalidacją a pomocą psychologiczno- pedagogiczną organizowaną w szkole,

– omówienie funkcjonowania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
i dziecka ze spektrum autyzmu.

Szkolnie przeznaczone jest dla osób pracujących w szkole, wychowawców, nauczycieli przedmiotów, pedagogów oraz dyrektorów, którzy w codziennej pracy spotykają się z uczniem niepełnosprawnym
i biorą odpowiedzialność za jego funkcjonowanie i rozwój.

Szkolenie poprowadzi Marzena Agnieszka Łata –  pedagog – logopeda, trener w oświacie, nauczyciel dyplomowany. Od 2012 roku dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Ukończyła Szkołę Mediatorów Oświatowych, oraz studia podyplomowe z Coachingu. Posiada kwalifikacje w zakresie edukacji, rewalidacji i terapii osób ze spektrum autyzmu. Prowadziła Szkołę dla rodziców i wychowawców, oraz grupę wsparcia dla rodziców dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Szkoli rady pedagogiczne w tematyce pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Prowadzi doradztwo dla dyrektorów w kompetencjach kluczowych. Prywatnie żona i mama.

Osoba prowadząca szkolenie
Marzena Agnieszka Łata

pedagog-logopeda, trener w oświacie

Czas trwania 4 godzin
Ilość dostępnych miejsc
Harmonogram