Stres jako towarzysz człowieka – jak żyć ze stresem?

Program szkolenia:

  • Podstawowe definicje pojęcia ,,stres”.
  • Ćwiczenie praktyczne, dot. sytuacji stresujących w życiu uczestników szkolenia.
  • Źródła stresu.
  • Przytoczenie najsilniejszych stresorów, występujących u ogółu społeczeństwa.
  • Ćwiczenie praktyczne, dot. poziomu stresu u uczestników szkolenia.
  • Przykłady działania stresu w organizmie człowieka.
  • Rola i zadanie stresu mobilizującego.
  • Ćwiczenie praktyczne, dot. podatności na stres.
  • Sposoby radzenia sobie ze stresem.
  • Podsumowanie szkolenia.

Szkolenie poprowadzi Ewelina Ligęza – magister Pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; magister Kryminologii Uniwersytetu Warszawskiego;  wykładowca akademicki oraz nauczyciel w liceum ogólnokształcącym. Absolwentka Warsztatów trenerskich, Warsztatów rozwoju kariery zawodowej oraz Warsztatów liderskich w Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW. Jej zainteresowania skupiają się wokół patologii społecznych, pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz dziećmi i młodzieżą. Autorka publikacji naukowych o wymienionej tematyce.

Osoba prowadząca szkolenie
Ewelina Ligęza

Magister Pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej

Czas trwania 2 godzin
Ilość dostępnych miejsc 15
Harmonogram